För skolor

Helsingborgs kulturskola har ett brett program riktat till skolorna. I vårt utbud finns olika sorters workshops, paket och projekt inom dans, media, konst, musik och teater.

Vi arbetar pedagogiskt

Inom Helsingborgs kulturskola använder vi oss utav olika pedagogiska metoder för att nå framgång och för att våra elever ska utvecklas. Gemensamt för samtliga pedagogiska metoder hos oss är att vi fokuserar på den konstnärliga processen och hur man leder och utvecklas genom den.