El Sistema

Trumpet på stol

El Sistema är en global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik.

 

Om El Sistema

El Sistema är ett musikprogram skapat 1975 i Venezuela av ekonomen och musikern José Antonio Abreu. Verksamheten finns i 65 länder och numera i ett fyrtiotal kommuner i Sverige. I Sverige startades El Sistema 2010 i Hammarkullen utanför Göteborg i samarbete med en av världens främsta dirigenter Gustavo Dudamel, som själv växte upp i verksamheten.

El Sistema på Anneroskolan

El Sistema startade 2017 i Helsingborg på Anneroskolan. Alla elever i förskoleklass till och med årskurs 3 får sång- och rytmikundervisning en gång i veckan på skoltid. När eleverna börjar i årskurs 2 erbjuds de också trumpetundervisning efter skoltid, i syfte att bygga upp en orkester som får växa med eleverna. Just nu spelar cirka 50 elever på Anneroskolan i brassorkester varje vecka på sin fritid!

El Sistema och Helsingborgs symfoniorkester (HSO)

Ett av målen med El Sistema är att elever får spela tillsammans med, och på olika sätt samarbeta med, professionella musiker, i vårt fall Helsingborgs symfoniorkester (HSO). El Sistema har ett kontinuerligt samarbete med HSO i form av större konserter samt workshops och spelningar i mindre format, vilket inspirerar och hjälper till att skapa positiva förebilder.

El Sistema musikläger

Varje år samlas flera tusen elever från olika länder i Göteborg för att spela tillsammans under musiklägret ”Side by Side”. Arrangörer för detta är Göteborgs Symfoniker i samverkan med stiftelsen El Sistema.