Kurser (tidsbegränsad undervisning)

Våra kurser har en bestämd längd som står angiven under respektive kurs. Undervisningen sker i grupp.

Ansökan

Vem kan ansöka till våra kurser?

Ansökan är öppen för alla barn och unga som är folkbokförda i Helsingborgs kommun och som ännu inte gått ut gymnasiet.

Observera att olika ålderskrav gäller för våra kurser. Ni är välkomna att söka från och med det år barnet uppfyller ålderskravet för den kurs som är av intresse.

Exempel: Om den kurs barnet vill gå ges för personer i åldrarna 7–10 år så kan ni ansöka från och med det år barnet fyller sju år, trots att det inte fyllt år före planerad kursstart (undantag finns och framgår då på ansökningssidan.).

Om barnet går en löpande utbildning hos oss kan det gå en eller flera kurser samtidigt med utbildningen.

Ansökningstid kurser

Vi släpper nya kursplatser tre gånger om året. I samband med utbudssläppet i början av mars, före sommaren, och före höstlovet. För att veta exakt när släppen görs får en hålla koll på vår hemsida eller sociala medier.

Kurserna fylls genom direktanmälan, det vill säga de platser som finns på respektive kurs syns på anmälningssidan och när ni anmäler ert barn får ni platsen garanterad direkt i stället för att ställas i kö. Det är alltså först till kvarn som gäller när platserna släpps.

Vid avhopp kommer platsen automatiskt att synas igen på anmälningssidan och den är tillgänglig för direktanmälan fram till en vecka före kursstart.

Antagning till kurs

Anmälan garanterar platsen direkt. När ni anmäler barnet får ni ett autosvar på er mejl. I mejlet står allmän information om anmälan och ingen specifik information om det ni anmält barnet till. Se till att anteckna informationen för kursen innan ni anmäler eller logga in i anmälningssystemet för att se barnets kurser och information om dessa.

Några dagar före kursstart kommer ni att bli kontaktade av pedagogen med information och uppgifter inför kursstarten.

Observera att vi huvudsakligen kommunicerar med er via e-post. Exempelvis är det på detta sätt vi kontaktar er med information inför en kurs eller ändringar i den kurs du anmält barnet till. I vissa fall kontaktar vi er via sms eller telefonsamtal. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att kontaktuppgifterna i anmälningssystemet stämmer så att vi kan komma i kontakt med er. Ni ändrar era kontaktuppgifter här.

Avanmälan från kurs

Anmälan till kurs är bindande och avanmälan för kurser kortare än helår måste ske senast 24 timmar före första kurstillfället för att undvika fakturering. Därefter ska hela kursavgiften betalas även om barnet inte går klart den.

Avanmälan för helårskurser ska göras senast 24 timmar före det andra planerade kurstillfället på höstterminen för att undvika fakturering. Vid senare avanmälan måste hela avgiften för innevarande termin betalas. Avanmälan vid årsskiftet accepteras så länge den kommer senast dagen före första lektionstillfället på vårterminen. Helårskurser faktureras terminsvis.

Avanmälan görs via anmälningssystemet SpeedAdmin. Alternativt via mejl till helsingborgskulturskola@helsingborg.se. Det räcker alltså inte att barnet inte dyker upp till lektionerna.

Observera att ni inte har någon ångerrätt enligt distansavtalslagen för kulturskolans kurser.

Priser

Priserna för våra kurser varierar och står i informationen för respektive kurs. De kurser som är på helårsbasis faktureras terminsvis. I annat fall sker fakturering i mitten av terminerna oavsett när på terminen kurser ges.

Betalning sker alltid mot faktura efter kursstart, vid utebliven betalning skickas en påminnelse och sedan ett inkassokrav.

Anmäl gärna Helsingborgs stad som leverantör till internetbanken så kommer fakturan elektroniskt.